Daniel Bartoň

Advokát věnující se lidským právům, složitým příběhům a férovému nastavení právních vztahů


O mně

Jako advokát působím především v Praze, ale klienty zastupuji po celé republice. Učím sociální pracovníky právo na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy (více informací zde). Jsem členem Rady pro rovné příležitosti Univerzity Karlovy a Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách, který je poradním orgánem Rady vlády pro rovnost žen a mužů.

Obdržel jsem titul Genderman roku 2023 v kategorii veřejná osobnost za vnášení racionálního, odborného a o praxi opřeného pohledu do diskuse o sexuálně podmíněném násilí.

Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy jsem absolvoval obory Právo a právní věda (Mgr., 2008), Veřejné právo I (Ph.D., 2012, disertační práce na téma „Svoboda náboženského vyznání v kontextu evropského a mezinárodního práva“) a Evropské právo (JUDr., 2013), na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy obor Teologie křesťanských tradic (Bc., 2010) a na University of Cambridge (Hughes Hall) Master of Law in International Law (LL.M., 2011). Na ročních zahraničních pobytech jsem byl dále v Aténách (Ethnikon kai Kapodistriakon Panepistimion Athinon) a v Paříži (Institut protestant de théologie, École Pratique des Hautes Études).

Více o mém životaběhu najdete například na LinkedIn.


Specializace

Potřeby mých klientů mne vedou k tomu, že poskytuji právní služby v mnoha právních oblastech. V posledních letech se většinou věnuji následujícím tématům:

Trestní právo

Pomoc obětem trestných činů

Pokud jste se stali obětí trestného činu, provedu Vás trestním procesem tak, aby pro Vás byl v rámci možností co nejmenší zátěží a co největším přínosem. Často zastupuji oběti sexuálních deliktů, různých forem násilí a zneužívání moci.

Občanské právo

Náhrada újmy

Vznikla Vám škoda na majetku, újma na zdraví nebo jiná nemajetková újma (např. zásahem do Vaší lidské důstojnosti)? Pomůžu Vám vyhodnotit, co a po kom dává smysl vymáhat. Následně Vás budu zastupovat při jednání se škůdcem, pojišťovnou nebo před soudy.

Duševní vlastnictví

IT, věda, technologie a umění

Vymýšlíte, vytváříte nebo vyrábíte něco zajímavého a chcete mít vše po právní stránce v pořádku? Pomůžu Vám jak s napsáním srozumitelných a férových smluv, tak s minimalizací rizik v komplikovaném právním prostředí. Rozumím potřebám vědců, programátorů i umělců.

Lidská práva

Náboženská svoboda

Má Váš případ duchovní nebo náboženský rozměr? Obáváte se, že ho není snadné tlumočit nebo právně zohlednit? Rád Vám nabídnu svou duchovní citlivost, znalost mnoha náboženských prostředí a zkušenosti s poskytováním právních služeb různým církvím a náboženským společnostem.

Mediální vystoupení

Pavol Rábara, Denník Postoj, 28. 5. 2024

Keď bude cirkev pokračovať v doterajšom prístupe, tak môžu prísť aj razie na biskupstvách

Rozhovor o sexuálním zneužívání v česko-slovenském církevním kontextu.

Dominika Píhová a Ludmila Blažková, Deník N 14. 5. 2024

Debata N: Smíření namísto trestu

Debata o restorativních přístupech v souvislosti se sexualizovaným násilím.

Jolana Humpálová, Café Evropa, 3. 5. 2024

Domácí a sexualizované násilí: co přinesou nová pravidla?

Rozhovor s Jolanou Humpálovou a Klárou Kadár o redefinici znásilnění, Istanbulské úmluvě a přístupu naší společnosti k sexualizovanému násilí.

Ceny právních služeb

 Cenu právních služeb určuji individuálně tak, aby odpovídala situaci klientů, byla přiměřená charakteru práce a hradila náklady na chod advokátní kanceláře. Má základní hodinová sazba je 2.500,- Kč + DPH. V případech náhrady újmy se je možné domluvit na podílové odměně (procenta z vymožené částky).

Pokud je to možné, uplatňuji nárok na svou odměnu po státu. Stát hradí náklady na právní pomoc mimo jiné zvlášť zranitelným obětem v trestním řízení (děti, oběti znásilnění, oběti domácího násilí a další osoby uvedené v § 2 odst. 4 zákona o obětech).